• Post category:Duyurular

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

SINAV GÜNÜ VE SAATLERİNE AİT TAKVİM

Çocuk Gelişimi (I. ve II. Örgün) 2. Ek Sınav Takvimi

İnternet ve Ağ Teknolojileri 2. Ek Sınav Takvimi

Lojistik 2. Ek Sınav Takvimi