Ayancık Meslek Yüksekokulu, Sinop Üniversitesi ve kendi birimi Misyon ve Vizyonuna bağlı kalarak, bulunduğu ilçede dış paydaşları ile iletişimi güçlü, iç paydaşları ile verimli çalışmaları ve öğrencileri ile bağları kuvvetlidir. Bu güçlü yapısına rağmen gelişmeye ve geliştirmeye açık yapıdadır ve bir taşra teşkilatı olarak da her daim merkez teşkilata destek vermektedir. Kalite Güvence Sistemindeki başarısı ve çalışmaları diğer birimlere örnek oluşturmakta ve her zaman daha iyiye doğru olan çabası devam etmektedir. Eğitim – Öğretim hizmetlerinde güçlü akademik kadrosu ve öğrencilere devamlı verdiği desteği ile uzaktan/yüzyüze eğitimde farklılığını göstermektedir.

Ayancık Meslek Yüksekokulu

Programlarımız

Çocuk Gelişimi

Misyon: Değişen eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda ülkemizdeki 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip ve bu özellikleri ile de toplum yararına kaliteli hizmet sağlayan nitelikli çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

Vizyon: Kendini sürekli geliştiren, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda hareket eden, etkili iletişim kurabilen, nitelikli bireylerin yer aldığı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunan bir program olmaktır.

Çocuk Gelişimi Programı Web Sitesi

Dış Ticaret

Bölgemizde dış ticaret bilincinin arttırılması, hem bölge gençlerine hem de dış ticaret firmalarında çalışan personele bu alanda eğitim fırsatı sunulması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra bölgemiz firmalarının dış ticaret potansiyelinin artmasına katkı sağlayarak, bölgeye has ticari ürünlerin yurtdışı pazarlara ulaşmasına ve tanıtımına da katkı sağlayacaktır.

Programdan mezun olanlar “Dış Ticaret Meslek Elemanı” unvanı almaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrenciler genel olarak dış ticaretle ilgili faaliyet gösteren veya departmanları bulunan kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Dış Ticaret Programı Web Sitesi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı, ülkemizin internet ve ağ teknolojilerini daha bilinçli kullanımına yönelik ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Bu program ayrıca, kullanıcıların internetin her türlü faydasından yararlanmasını sağlayacak, internet altyapı ve donanımı, işletim sistemleri, sunucular, ağ cihazları, sosyal ağ sistemleri, e-ticaret, bulut teknolojileri gibi bilgi teknolojisi sistemlerinin kurulumunu ve kullanımını yönetecek, web güvenliği, ağ güvenliği, bilişim hukuku gibi konularda deneyimli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilişim sektöründe veya kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem departmanları bünyesinde özellikle bilgi işlem uzmanı, ağ/sistem destek uzmanı, internet ve ağ eğitim danışmanı, sistem yöneticisi, ağ yöneticisi gibi görevler üstlenmek isteyenler için tasarlanmış bu programın mezunlarına ülkemizde her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı Web Sitesi

İç Mekan Tasarımı

İç Mekan Tasarımı programının amacı; değişen tüketici ve üretici ihtiyaç ve gereksinimleri sonucu sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmektir. Bu maksatla; İç Mekan Tasarımı konusunda gerekli temel bilgi, beceriye sahip, evrensel ve bilimsel eğitimi temel alan, teorik bilgileri pratikle birleştirebilen, mesleğin gereklerini yerine getirebilen, alanında sorunları algılayan, çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyen, etik değerlere, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip İç Mekan Tasarımı teknikerleri yetiştirmek hedeflenmiştir.

İç Mekan Tasarımı Programı Web Sitesi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programından mezun olan öğrencilerimiz;
endüstriyel kontrol ve otomasyon firmalarında, modern her türlü fabrikalarda, robotik sistemler, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesislerde, akıllı sistemlerin olduğu her yerde, otomotiv sektöründe, gaz dağıtım şirketlerinde, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, demir ve çelik endüstrisinde, inşaat ve çimento endüstrisinde, seramik ve cam endüstrisinde, su ve atık su arıtma endüstrisinde, gıda ve ilaç endüstrisinde, tekstil ve kağıt endüstrisinde, kimya ve petrokimya işletmelerinde, petrol ve gaz işletmelerinde, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalarda, gemi sanayinde, tersanelerde, elektronik, makine, ulaşım sektöründe mal/hizmet üreten sanayi kuruluşlarında, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kamu kurumlarında “Tekniker” olarak istihdam edilirler. Ayrıca bağımsız olarak da çalışabilirler. Özel sektörde küçük ölçekli işletmelerde kalite ve işletme müdürü, büyük ve orta ölçekli işletmelerin üretim müdürlüklerinde mühendis yardımcısı olarak görev yaparlar. Otomasyon teknikerleri daha çok endüstrinin geliştiği bölgelerde iş bulma olanağına sahiptir.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Web Sitesi

Lojistik

Yüksekokulumuz Lojistik Programı olarak öğrencilerimizi, başta lojistik sektörü olmak üzere, ekonomi ve endüstri alanlarında hizmet yapan kuruluşların ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca mezunlarımızı, lojistiğin ana unsurlarını bilen, sektöre aşina ve kara-deniz-hava taşımacılık sektörü hakkında bilgi sahibi uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Lojistik programı insan ilişkileri iyi, dinamik, araştırmaya meraklı, seyahat etmeyi seven, yeniliklere açık, yabancı dile ilgisi olan adaylar için uygun bir programdır.

Lojistik Programı Web Sitesi

Ormancılık

    Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı; ağaç, ağaçlandırma, orman, orman işletmeciliği, orman ürünleri, fidanlık tekniği, orman ekosistemleri, anakaya ve toprak özellikleri, yaban hayatı, orman bakımı ve koruma, orman ürünlerinin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması, tıbbi ve aromatik bitkiler, masif ve levha şeklindeki odun ürünleri, kereste ve türevleri, ağaç malzemenin tanıtılması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretimi konularında önlisans eğitimi vermeyi hedefleyen bir yüksek öğretim birimidir. Program, Sinop ili, Ayancık ilçesinde orman kaynakları açısından Türkiye’nin zengin yöreleri arasında olup ormancılık ve orman ürünleri faaliyetleri açısından yoğun bölgede bulunmaktadır.

      Ormanların çok amaçlı fonksiyonlarının olması odun üretiminin yanı sıra odun dışı orman ürünlerinin hizmet ve faydalarının giderek daha çok önem kazandığı günümüzde, Ormancılık Teknikerlerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektör işletmelerinde bu konuda yetişmiş ara eleman sayısı oldukça azdır. Bu sebeple temel amacımız ormancılık sektöründe temel bilgilere sahip, alanıyla ilgili mevzuata uygun davranan, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alan, teknik konularda donanımlı, edindiği bilgi ve becerileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

Ormancılık Programı Web Sitesi