MİSYONUMUZ

Sinop Üniversitesi’nin kabul etmiş olduğu değerleri benimseyerek; toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya açık, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayan, mesleki ve teknik alanda nitelikli insan gücü yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Paydaşlarıyla bütünleşmiş,
Kurumsallaşmış,
Bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten,
Öğrenciler tarafından tercih edilen,
Kendini sürekli geliştiren
Öncü ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu olmak.